Problemen met belastingcontroles in de bouwsector

A. Een van de meest voorkomende problemen bij audits van bouwprojecten is het moment van verkoop, wanneer investeerders hun financiรซle verplichtingen ontlopen en alleen inkomstenbelasting betalen tegen 10% van de verkoopinkomsten. Ondertussen oordeelde de fiscus dat hier hoogstwaarschijnlijk misbruik van gemaakt zou worden en stuurde een circulaire naar alle lokale belastingkantoren om hen als actieve belastingplichtigen te registreren.

  1. Belastingplichtigen in de categorie โ€œinvesteerdersโ€ van de bouw zijn geregistreerd als btw- en winstbelastingplichtigen. Deze categorie belastingplichtigen is namelijk onderworpen aan winstbelasting omdat de verkoop van woningen is vrijgesteld van btw. Het is aan de belegger om zijn positie te kiezen. Dat wil zeggen, het is aan de investeerder om te beslissen of hij een vennootschap opricht en deze registreert bij het Handelsregister of bij de rechtbanken als een particuliere handelspersoon. Ongeacht de vorm van registratie bent u aan de financiรซle kant belastingplichtig voor btw (vrijgesteld) en winstbelasting.

Indien een door de Belastingdienst geรฏdentificeerde en erkende investeerder of groep van investeerders zich wenst te registreren, dient de belastingplichtige of groep van belastingplichtigen de belastingplichtige toestemming te geven conform artikel 12 โ€œFinancieel Vertegenwoordigerโ€ van de โ€œWet Financieel Procedureโ€. Republiek Albaniรซ”. Om vertragingen en misbruiken te voorkomen, moet de investeerder of groep investeerders (partijen bij het contract) zich in alle gevallen voor belasting registreren bij hetzelfde lokale belastingkantoor als het bedrijf dat zich als investeerder meldt en de volledige activiteit zal worden gedocumenteerd met dit kantoor.

  1. Houd goed bij hoeveel winstbelasting een belegger tijdens het belastingtijdvak moet betalen. Om dit te kunnen doen Energielabel Eindhoven [Eindhoven is a location, a city), is het noodzakelijk om rekening te houden met het verschil tussen de verkoopprijs en de verkoopprijs van het appartement, dat is het verschil tussen de verkoopprijs en het contractgebied. Voor deze twee factoren zijn reeds minimale financiรซle limieten vastgesteld: gemiddelde kostprijs en gemiddelde verkoopprijs.

B. Een ander punt dat naar voren komt bij de controle van woningbouwactiviteiten is het moment waarop niet-ingezeten professionals technische diensten verlenen. Voor dit specifieke geval zijn aan verschillende aannemers antwoorden gegeven. Hieronder presenteren we antwoorden op vergelijkbare gevallen waarin buitenlandse experts Italiaanse ingezetenen zijn.

In het geval van de levering van technische diensten uitgevoerd door niet-ingezeten aannemers of bedrijven waarbij in het woonland een “dubbelbelastingverdrag” van kracht is, zijn de bepalingen van dit akkoord van toepassing. De eerste voorwaarde waaraan in het kader van dit contract moet worden voldaan, is dat het bedrijf dat technische diensten levert, enz. gevestigd moet zijn in het land waar het contract wordt gesloten. In dit geval beschrijven de bepalingen van de overeenkomst de belastingrechten van elk land. Daarom, tenzij een bedrijf zaken doet in een ander land via een permanent kantoor, worden bedrijfsinkomsten belast in het land van verblijf en zijn alleen inkomsten uit dit kantoor/deze vestiging mogelijk belastbaar in Albaniรซ.

Rekening houdend met het specifieke geval en de geldende overeenkomst met Italiรซ, leggen we uit:

Bewijs en documenten die bevestigen dat het bedrijf dat dergelijke diensten aan u levert een Italiaanse inwoner is (bijv. een certificaat afgegeven door de Italiaanse belastingdienst) om belastingheffing te vermijden op Italiaanse bedrijven die projectdiensten voor uw bedrijf leveren (Albanese ingezetenen). moet voorzien. . U dient het bewijs te leveren dat de Diensten volledig in Italiรซ worden uitgevoerd. Met andere woorden, het Italiaanse bedrijf had geen ingezeten kantoor/vestiging in Albaniรซ, zoals vermeld in het contract en de wet “On Income Tax”, en was bijgevolg niet verplicht om belasting te betalen in Italiรซ. Albaniรซ over inkomsten die aan dit kantoor kunnen worden toegerekend.

In overeenstemming met nationale wetten en contracten behoudt de Albanese belastingdienst zich het recht voor om deze betalingen te wijzigen als ze zijn gedaan tussen de betrokken partijen en kunstmatig zijn verhoogd om uw belastingen te ontduiken. Dit betekent dat de belastingdienst bij transacties tussen verbonden partijen het recht heeft om kosten die uw onderneming ten behoeve van de Italiaanse onderneming heeft betaald, geheel of gedeeltelijk niet als aftrekbare kosten op te nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *